Plan gospodarenja otpadom grada Hvara

Naručitelj: GRAD HVAR

PREDMET: Plan gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2014.- 2020. godine

Izrađivač: Zeleni servis d.o.o. – Split

Broj projekta: 32/2014-1

Voditelj izrade: Duje Šegvić mag.ing.naft.rud.

Suradnici:
Marijana Vuković mag.biol.univ.spec.oecol.
Boška Matošić dipl. ing. kem. teh.
Smiljana Blažević dipl. iur.
Sanja Petrušić dipl.ing.kem.teh.

Datum izrade: Split, 09.06.2014.
 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HVARA


Protected with SiteGuarding.com Antivirus