Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada

Povodom Dana grada Hvara i blagdana sv. Stjepana I., pape i mučenika, gradonačelnik Grada Hvara donio je Odluku o dozvoli rada objekta i prostora za posluživanje na otvorenom, kojom se ugostiteljskim objektima na području grada radno vrijeme 2. i 3. listopada 2019. produžuje do 4:00 sata.

Više u tekstu ODLUKE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus