Priopćenje o projektu uređenja uvale U Križa

S ciljem informiranja javnosti, posebice građanki i građana grada Hvara, a nastavno na objave na društvenim mrežama u kojima se uređenje uvale U Križa svodi na cilj otvaranja „beach bara“ na samoj plaži, čime bi omiljeno gradsko kupalište dobilo sasvim drugačiju namjenu i vizuru, dužni smo objaviti sljedeće informacije.

Projekt uređenja uvale U Križa u pripremi je već nekoliko godina, dio je Plana razvojnih projekata 2016. – 2020. Grada Hvara kojeg je kao dodatak Strategiji razvoja grada Hvara usvojilo Gradsko vijeće 7. studenoga 2016. godine. U srpnju ove godine svi potrebni dokumenti predani su u svrhu izdavanja lokacijske dozvole županijskom Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje – Ispostava Hvar. Prema Ugovoru o sufinanciranju za uređenje javne plaže U Križa, od 9. srpnja 2018., Splitsko-dalmatinska županija odobrila je sredstva u visini od 45.000 kuna koja se moraju utrošiti do kraja ove godine, što je bio razlog više da se pokrene postupak ishođenja lokacijske dozvole i nastavka projekta.

U Regionalnom programu uređenja i upravljanja morskim plažama na području SDŽ (kojega je usvojila Županijska skupština SDŽ na 22. sjednici održanoj 28. srpnja 2015.g.) uvala U Križa svrstana je u kategoriju urbane promenadne plaže. S obzirom da su Programom propisani minimalni tehnički uvjeti za svaku pojedinu kategoriju, idejni projekt urbane plaže mora, među ostalim, uključivati tuševe, sanitarne objekte, mjerenje čistoće mora, pristup plaži i moru za osobe s posebnim potrebama, spasioce i opremu za spašavanje, barem 1 ugostiteljski objekt iz kategorije restorana ili barova te barem 1 organiziran zabavno/sportski sadržaj na plaži, što je sve navedeno u prijavljenom projektu. Uz minimalne tehničke uvjete Program propisuje i posebne elemente, dio kojih je uvršten i u idejni projekt, što je vidljivo iz priložene skice. Napominjemo da na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama resornog Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Insinuacijama da se radi o izgradnji ugostiteljskog objekta namijenjenog „partijanerima“ ili sličnoj klijenteli ovdje nema mjesta jer je, primjerice, prostor za igru djece idejnim projektom predviđen usred terase tog ugostiteljskog objekta, što potvrđuje namjeru da uvala Križa i pripadajuća plaža ostanu obiteljsko kupalište, samo u novom i uređenijem obliku.

Ovim putem još jednom pozivamo vijećnike Gradskog vijeća Grada Hvara kao i sve zainteresirane građanke i građane da podatke provjeravaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara čime će se izbjeći situacije u kojima, zbog plasiranja nepotpunih informacija, dolazi do obmanjivanja javnosti.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus