Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dolac – dokumenti

U prilozima se nalaze dokumenti Prijedloga UPU Dolac.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac (UPU Dolac) trajat će od 21. listopada do 20. studenog 2020. godine.

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

2.1. PROMETNA MREŽA I TELEKOMUNIKACIJE

2.2.VODOOPSKRBA

2.3. ODVODNJA

2.4. ENERGETSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

A_TEKSTUALNI DIO

SAŽETAK ZA JAVNOSTProtected with SiteGuarding.com Antivirus