Predavanje u gradskoj Loggi

P O Z I V A M O  V A S   N A  I Z L A G A NJ E

G. KRISTIJANA MAVREKA, KAJA CONSULTING D.O.O.,

JEDNOG OD VODEĆIH KONZULTANTA ZA EU FONDOVE U RH.

 Izlaganje će obuhvatiti sljedeće teme:

Priprema i provedba projekata:

-          dosadašnja iskustva RH u korištenju fondova SAPARD i IPARD

-        plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014-2020

-          pregled svih mjera u IPARD programu – 101, 103 i 301. i 302.

-          priprema projektne dokumentacije za IPARD natječaj

-          procedure ishođenja, potvrda nadležnih državnih institucija

-          procedura obrade prijavne dokumentacije od strane IPARD Agencije

-          proces provođenja IPARD projekta

-          kontrole IPARD Agencije na terenu

-          isplata IPARD potpore i kontrole nakon isplate potpore

Preduvjeti za ekonomsku prihvatljivost i financiranje projekta

-          investicijska studija kao dokument o prihvatljivosti projekta

-          izrada investicijske studije i sadržaj studije za IPARD

-          modeli financiranja pripreme i izvedbe projekta

-          izrada investicijske studije za potrebe financiranja projekata

16 / 09 / 2013 u 10 : 30 h

Nakon izlaganja, biti će otvorena diskusija i konzultacije s svim zainteresiranim strankama.

Organizatori: LAG Škoji i Grad Hvar

Preuzmite poziv OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus