POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2019.G. TE PROJEKCIJA ZA 2020.G. I 2021.G.

Poziv za dostavu podataka za proračun 2019

„NAPOMENA:

  • Rok za dostavu podataka je 15.10.2018.g.
  • Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu“


Protected with SiteGuarding.com Antivirus