Poziv na nadmetanje za postupak: UREĐENJE STAZA UKLINJAVANJEM KAMENOG NABOJA („INKUNJADURA“) U MALOM GRABLJU I ZARAĆU

Naručitelj: Grad Hvar
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: UREĐENJE STAZA UKLINJAVANJEM KAMENOG NABOJA („INKUNJADURA“) U MALOM GRABLJU I ZARAĆU,
broj objave: 2013/S 002-0095868.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdjeProtected with SiteGuarding.com Antivirus