Poziv na nadmetanje, za postupak Uređenje sportskog igrališta ”TENIS” u Hvaru je objavljena

Naručitelj: Grad Hvar
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Uređenje sportskog igrališta ”TENIS” u Hvaru,
broj objave: 2013/S 002-0095135.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdjeProtected with SiteGuarding.com Antivirus