Poziv na nadmetanje – Izgradnja i uređenje poljskog puta u Hvaru na predjelu “SPILE” 2. Faza

Naručitelj: Grad Hvar
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Izgradnja i uređenje poljskog puta u Hvaru na predjelu “SPILE” 2. Faza,
broj objave: 2013/S 002-0076028.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.Protected with SiteGuarding.com Antivirus