Poziv na nadmetanje – Izgradnja cesta na području ”Ograde” (OS3) – Zemljani radovi

Naručitelj: Grad Hvar
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Izgradnja cesta na području ”Ograde” (OS3) – Zemljani radovi,
broj objave: 2013/S 002-0091617.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.Protected with SiteGuarding.com Antivirus