Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara

Na temelju članka 27. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara saziva za dan

 

31. siječnja ( petak ) 2013. godine u 8,30 sati

u Gradskoj loži-Loggi u Hvaru

 

11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Za dnevni red sjednice kliknite ovdje!Protected with SiteGuarding.com Antivirus