Potpora zahtjevima turističkih vodiča

Kao gradonačelnik grada Hvara, jednog od izvorišta bogate povijesne i kulturne baštine naše zemlje, dajem punu potporu inicijativi Udruge turističkih vodiča otoka Hvara koji djeluju u sastavu Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, iznesenoj u pismu koje su uputili Gradu Hvaru, a na temu najavljenih izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu

Svjesni smo važne uloge koju licencirani turistički vodiči imaju u promociji i očuvanju naše povijesno-kulturne baštine, osobito u današnje vrijeme kad nam površnost na mnogim razinama ruši kvalitetu turističke ponude. Najavljena liberalizacija tržišta koja bi omogućila stranim vodičima da bez potrebne edukacije koju prolaze svi hrvatski vodiči, uz minimum znanja o našoj povijesti, preuzimaju ulogu interpretatora naše baštine, značilo bi degradaciju našeg odnosa prema hrvatskoj povijesti i kulturi.

Osim toga, izgledno je da će se najavljenim izmjenama zakona dovesti u pitanje i radna mjesta naših građana, i to u situaciji u kojoj je njihova struka ionako izuzetno pogođena posljedicama pandemije. Omogućavanje stranim vodičima da rade na čitavom prostoru Republike Hrvatske osim na rijetkim zaštićenim lokalitetima direktno je ugrožavanje egzistencije naših vodiča.

U gradu koji baštini najstarije komunalno kazalište u Europi, na otoku sa čak šest spomenika baštine upisanih na UNESCO-vu Listu, u regiji bremenitoj baštinom na svakom koraku, itekako smo svjesni važnosti interpretacije lokalnih vodiča. Poznavanje lokalnih priča, osjećaj za duh prostora u kojem žive, življenje onoga o čemu se govori, ne može biti nadomješteno nikakvom literaturom dostupnom na internetu.

Vjerujem da postoje načini kojima Hrvatska može zaštiti svoju povijest i svoje građane na način koji su to učinile i neke druge europske zemlje. U svakom slučaju, podržavam zahtjeve i argumente koje je krovna Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske uputila Ministarstvu turizma i sporta s ciljem zaštite digniteta njihove struke i očuvanja zaštićenih lokaliteta, ali, u konačnici, i našeg odnosa prema vlastitoj povijesno-kulturnoj baštini.

 

Gradonačelnik grada Hvara, Rikardo Novak

 

Foto: Jakša Kuzmičić

 

 

 

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus