Poticana stanogradnja – POS Hvar

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS na području grada Hvara

12.01.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik broj 3/18, 10/18 i 2/21) i članka 24. stavak 2. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje području Grada Hvara, KLASA: 370-01/20-01/09, URBROJ: 2128/01-02-20-02 od 24. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Hvara utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara.

Konačnu listu možete preuzeti OVDJE.

 

7. 7. 2021.

Izmjena Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara

Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednici održanoj 30. lipnja 2021. donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara.

U članku 6 dodaje se stavak 4 i on sada glasi:

Podnositelju zahtjeva, na temelju stambenog statusa pripada:

a)       za status najmoprimca (podstanara) kod pravne ili fizičke osobe
sa slobodno ugovorenom najamninom……………………………………..20 bodova,

b)      za stanovanje kod člana obitelji ……………………………………….10 bodova,

c)       za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom …………..15 bodova

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće, ostvaruje 0 bodova prema ovom kriteriju.

Za dokazivanje statusa iz točke a) ovog članka priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije jednu godinu prije objave Javnog poziva.

Iznimno, za osobe koje stanuju kod treće osobe, a nemaju dokaz ugovorene najamnine, uz pod kaznenom i materijalnom odgovornošću vlastoručno potpisanu izjavu, prijavitelj ostvaruje – 10 bodova.

U članku 11. dodaje se stavak 2. i on sada glasi:

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, a koje je član prijavljenog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Za svako dijete koje iz opravdanih razloga nije u mogućnosti pohađati vrtić ili redovito školovanje, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Odluku možete preuzeti OVDJE.


 

6. 5. 2021.

Produžuje se rok za podnošenje zahtjeva za Program POS u Hvaru

Zbog velikog broja upita i povećanog interesa građana te trenutne epidemiološke situacije, gradonačelnik Grada Hvara donio je Zaključak kojim se produljuje rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv (natječaj) za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Hvara, objavljen u dnevnim novinama „Slobodna Dalmacija“ dana 2. travnja 2021. godine.

Novi rok za podnošenje zahtjeva je 1. kolovoza 2021. godine.

S obzirom na konkretna pitanja koja su se mogla čuti na prezentaciji održanoj 28. travnja, napominjemo da će kriteriji ostati isti, ali će se voditi računa o načinu bodovanja u specifičnim obiteljskim situacijama. Svi zainteresirani koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati prezentaciji koju je održala članica povjerenstva iz APN-a Emina Lukin Galaso, istu mogu preuzeti OVDJE.


 

31. 3. 2021.

Na temelju Odluke o uključenju Grada Hvara u Program društveno poticane stanogradnje (KLASA: 370-01/20-01/08, URBROJ: 2128/01-02-20-02) i Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Hvara (KLASA: 370-01/20-01/09, URBROJ: 2128/01-02-20-02) objavljene 25. rujna 2020. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 7/20 ) , gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Prvi javni poziv (natječaj) za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Hvara.

Rok za podnošenje prijava je 45 dana od dana objave Javnog poziva (natječaja) u dnevnim novinama (Slobodna Dalmacija, 2. travnja 2021.).

Zahtjevi se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, s naznakom – „ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS-a – NE OTVARAJ“.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

Prvi javni poziv (natječaj)_POS

Upute za prijavitelje

0.a – Opis obiteljskog domaćinstva_primjer

0.b – Obrazac samoprocjene

1. Zahtjev za kupnju stana

2. Izjava o vlasništvu stana ili kuće

3. Izjava o stanovanju kod člana obitelji

4. Izjava o izvanbračnoj zajednici

5. Izjava o stanovanju kod treće osobe

 


 

ARHIVA – 2019.:

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.


Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – Zakon ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH. Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr.

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje ( POS ) dostupan je OVDJE.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana na području grada Hvara, molimo Vas da ispunite online anketni listić (*.xls ili *.pdf format) kojeg možete preuzeti OVDJE (*.xls) i OVDJE (*.pdf). Također, popunjen listić potrebno je poslati na mail adresu pos@hvar.hr, ili isprintan i popunjen anketni listić dostavite osobno u urede JUO Grada Hvara na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, zaključno s 30.11. 2019. godine.

Rezultati provedene ankete bit će dostavljeni Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će potom utvrditi opravdanost i količinu izgradnje objekata POS stanova.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus