Poticana stanogradnja – POS Hvar

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.


Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – Zakon ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH. Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr.

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje ( POS ) dostupan je OVDJE.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana na području grada Hvara, molimo Vas da ispunite online anketni listić (*.xls ili *.pdf format) kojeg možete preuzeti OVDJE (*.xls) i OVDJE (*.pdf). Također, popunjen listić potrebno je poslati na mail adresu pos@hvar.hr, ili isprintan i popunjen anketni listić dostavite osobno u urede JUO Grada Hvara na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, zaključno s 30.11. 2019. godine.

Rezultati provedene ankete bit će dostavljeni Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će potom utvrditi opravdanost i količinu izgradnje objekata POS stanova.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus