POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2016.GODINU“

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalen uvjete natječajaProtected with SiteGuarding.com Antivirus