Ponovno vijori hrvatska zastava na štandarcu

Simboličnim stavljanjem kovanica ispod drvenog stupa završeno je jutros postavljanje novoga stijega na štandarcu ispred Lođe. Nakon što je u lipnju stari stup srušilo jako nevrijeme, novi je izrađen u murterskom Brodogradilištu Betina prema nacrtu JUO Grada Hvara, a po mjeri štandarca iz 1446. godine. Stup visine 10,30 metara i težine oko 500 kg izrađen je od lameliranog ariša prve klase, laganog elastičnog materijala koji se koristi pri izradi drvenih jarbola na brodovima.

Podloga za stup je uzdignuta te je izrađen sustav odvodnje kako bi se drvo još bolje zaštitilo od utjecaja vode. Kroz sredinu stupa prolazi uzemljenje – gromobran, te elektroinstalacije za napajanje diskretne led rasvjete koja će zasvijetliti nakon turističke sezone (budući da su za to potrebni dodatni, a za ovo vrijeme neprimjereni zemljani radovi). Na samom vrhu nalazi se i zaštita od ptica.

Pripremu kamenog stupa, čišćenje kamena i fugiranje obavio je hvarski obrt „Pais“. Prilikom uređenja, uz komad „još starijeg štandarca“ kojemu tek treba utvrditi starost, u starom betonu pronađena je i jedna zahrđala obujmica obavijena smolom (paklinom) te kovanice od 1 dinara i 10 para, postavljene ispod starog drvenog stupa.

Nove kovanice od 1, 2 i 5 kuna te 5, 10, 20 i 50 lipa postavio je kipar Kuzma Kovačić, inače autor likovnog rješenja hrvatskog kovanog novca. Svečanom postavljanju prisustvovali su i učenici prvih i četvrtih razreda OŠ Hvar, koje je gradonačelnik Rikardo Novak kratko upoznao sa značenjem i poviješću kamenog stupa za zastave postavljenog ispred gradske vijećnice još u doba mletačke vladavine u Hvaru.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus