Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

07.02.2023.

Nastavno na natječaje za prijam u službu objavljene 7. veljače 2023. godine, Grad Hvar objavljuje [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: referent – prometni redar

07.02.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: referent – komunalni redar

07.02.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: viši stručni suradnik za javnu nabavu i europske fondove

07.02.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto: viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove

07.02.2023.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj [...]

Protected with SiteGuarding.com Antivirus