Optimizam se vraća u hvarski Arsenal

10.10.2012.

Hvarsko kazalište, koje ove godine slavi svoj 400. rođendan, vraća se u život.

Svaki je deseti Hvaranin sudjelovao u obrani domovine

10.10.2012.

Tijekom Domovinskog rata u postrojbi MOMP-a “Zvir” bilo je angažirano ukupno 787 branitelja, od kojih [...]

Poziv za predlaganje javnih potreba u području Udruga građana za 2013. godinu

10.10.2012.

UO za prosvjetu, kulturu i šport R E P U B L I K A [...]

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SDŽ za 2013. godinu

10.10.2012.

UO za prosvjetu, kulturu i šport R E P U B L I K A [...]

Pregled događanja proslave Sv. Stjepana I. pape i mučenika i 400 godina kazališta

10.10.2012.

Pregršt događanja: Proslava dana grada sv. Stjepana prvog pape i mučenika, zaštitnika Hvara 400 godina [...]

Protected with SiteGuarding.com Antivirus