Obavijest o radovima – Ulica Tome Buzolića – 2. faza

18.01.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE R E P U B L I K A    H R [...]

Obavijest o radovima – Marina Gazarovića i Braće Buzolić

18.01.2016.

Obavijest je dostupna OVDJE R E P U B L I K A    H R [...]

Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

05.01.2016.

Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu Odluka o [...]

Objava nezavisne vijećnice Aleksandre Borćić

30.12.2015.

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2015 – 2017. GODINU GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU [...]

Novogodišnja regata – plakat

30.12.2015.