P O Z I V VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

P O Z I V

 

VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Temeljem odredbi članka 53. Zakona održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16), Grad Hvar poziva vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o lokacijama, procijenjenoj količini, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da jest ili će tek postati azbestni otpad.

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 28. srpnja 2017. godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest, osobno ili poštom na adresu Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21 450 Hvar ili putem mail adrese: melita.tudor@hvar.hr, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 021/681 – 721 (Melita Tudor, mag.ing.arh., Viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske Unije (EU)).

Tekst Poziva i Obrazac prijave objekta u kojemu se nalazi azbest može se preuzeti u privitku vijesti.

OBRAZAC za prijavu azbesta

POZIV za prijavu azbestaProtected with SiteGuarding.com Antivirus