Oglas za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture, pola radnog vremena

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), pročelnik JUO Grada Hvara, raspisuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto IV. kategorije, namještenici II. potkategorije, 2. razina naziva pomoćni radnik na spomenicima kulture u Odsjeku za kulturu i odnose s javnošću, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (2 izvršitelja/ izvršiteljice- m/ž) na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci na pola radnog vremena u Odsjeku za kulturu i odnose s javnošću Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, zbog povećanja opsega posla.

Napomena: na Oglas se mogu javiti i umirovljenici.

Više o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji u tekstu Oglasa: OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus