Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

1. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u sportu sa područja grada Hvara”

2. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u kulturi sa područja grada Hvara”

3. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Hvara”

4. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga osoba s invaliditetom”Protected with SiteGuarding.com Antivirus