Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus