Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2020. godinu

Sukladno novim odlukama o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga, donešenih zbog novonastalih okolnosti i posljedica pandemije na gospodarstvo grada Hvara, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa gradonačelnik Grada Hvara donio je sljedeće odluke o dodjeli financijskih sredstava:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2020. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2020. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2020. godinu

Način isplate sredstava određen je člankom 4. novog ugovora. Sredstva se isplaćuju nakon potpisa Ugovora, temeljem jednog ili više zahtjeva za isplatu od strane Korisnika, a sukladno financijskim mogućnostima Grada. Zahtjevi moraju biti obrazloženi dokumentacijom o nastalom trošku (preslike računa, obračuna plaća, putnih naloga i sl.). U slučaju da Korisnik mora plaćati troškove unaprijed, dužan je uz Zahtjev dostaviti ponudu ili predračun te nakon primljenih sredstava dostaviti Gradu presliku računa te presliku uplate.  Zahtjev za isplatu zadnjeg obroka mora se predati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine, a Grad će isplatiti sredstva, temeljem odobrenog zahtjeva za isplatu, najkasnije do 31. prosinca 2020.godine.

- primjer ugovora o financiranju udruga 2020_COVID-19

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus