Odluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus