ODLUKA O VISINI NAKNADE “BAČVE” ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA BRODICA I PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016.

Odluka je dostupna OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus