Odluka o korištenju i visini naknade “bačve” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika na području grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJE

Grafički prikazProtected with SiteGuarding.com Antivirus