Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji tvrđava Fortica možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus