Od 6. prosinca počinje isplata božićnica hvarskim umirovljenicima

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 , 10/18 i 2/21) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/20, 6/21 i  9/21) gradonačelnik Grada Hvara dana 1. prosinca 2021. godine, donosi Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći (božićnice).

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć (božićnicu) u iznosu od 200 kuna imaju osobe sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (naselja: Hvar, Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Milna, Zaraće, Sv. Nedjelja i Jagodna) i to:

  1. Umirovljenici (korisnici mirovine) kojima mirovina ne prelazi 3.400,00 kuna mjesečno.
  2. Osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu ni drugo stalno primanje.

Ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba.

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sa računa 372 (pozicija 170  Plana) Programa 1023 – Socijalna skrb, Aktivnost A1023 01 Pomoći građanima i kućanstvima.

Za ostvarivanje prava potrebno je kao dokaz donijeti jedan od sljedećih dokumenata:

  1. umirovljenici (korisnici mirovina) s mirovinom do 3.400,00 kn: odrezak od mirovine iz 2021. godine ili rješenje o mirovini ne starije od 3 mjeseca ili potvrda HZMO o visini mirovine.
  2. osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu: potvrdu HZMO da nisu umirovljenici niti korisnici mirovine (potvrda ne smije biti starija od 30 dana).

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara na adresi: Ive Miličića 7 (zgrada Policije na Dolcu) sve radne dane u periodu od 6. do 31. prosinca 2021. u vremenu od 8.30 do 14.30 sati (pauza od 11.00  do 11.30 sati), osim 24. i 31. prosinca 2021. kada će se isplate vršiti u vremenu od 8.30 do 12.00 sati.

Osobe koje u navedenom periodu ne preuzmu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.Protected with SiteGuarding.com Antivirus