Obrasci

1. Komunalni doprinos

2.Izvod iz prostorno planske dokumentacije

3. Zahtjev za dozvolu ulaska motornim vozilom u zoni stalne zabrane za prometa u Gradu Hvaru

4. Zahtjev za određivanje posebnih uvjeta pri izvođenju radova

5. Zahtjev za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru

6. Zahtjev za prokopavanje javne površine na podruCju GH

7. Prijava nepropisno odbačenog otpada

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus