Obavijesti kandidatima za prijam u službu

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Pročelnik_ca Službe za proračun i financije

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Referent_ica za komunalnu naknadu i druge naknade

OBAVIJEST kandidatima za prijam u službu_Stručni suradnik_ica za proračun i financijeProtected with SiteGuarding.com Antivirus