Obavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2017. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac dostavlja se na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2018. godine.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus