Obavijest o uvođenju e-Računa

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine GRADU HVARU više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila. Napominjemo kako je Grad Hvar,  sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obvezan zaprimati i plaćati isključivo  e-Račune koji su sukladni EU normi.

Molimo korisnike da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se  izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanje računa.

OBAVIJEST ZA E RACUNProtected with SiteGuarding.com Antivirus