Obavijest o terminu održavanja provjere znanja za prijam u službu – viši savjetnik za imovinske i upravno-pravne poslove

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 11/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja:

OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata.

Prethodna provjera znanja održat će se četvrtak, 9. ožujka 2023. godine, s početkom u 9 sati.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus