Obavijest o terminu održavanja provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto komunalni redar

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja,  te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni redar.

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus