Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata – komunalni redar

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata na Natječaju za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar u Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus