Obavijest o roku za podnošenje prijedloga za Javna priznanja Grada Hvara

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da rok za podnošenje prijedloga Javnih priznanja grada Hvara za 2019. godinu istječe 30. lipnja 2019. godine (osim za Nagradu Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine koja se dodjeljuju tijekom cijele godine).

Javna priznanja Grada Hvara (proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara, Nagrada Grada Hvara, Zlatna plaketa Grada Hvara) uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Hvara, 2. listopada 2019. godine.

O uvjetima i načinu dodjele u Odluci o dodjeli javnih priznanja koju možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus