Obavijest o edukaciji za udruge

Edukacija za udruge na temu „Poslovanje udruga“ održat će se od 24. do 26. siječnja 2018. u organizaciji Grada Hvara u prostorijama DVD-a Hvar. Sukladno zakonskim promjenama vezanim uz poslovanje udruga, ova edukacija informira i priprema polaznike na profesionalno upravljanje njihovim organizacijama i pokriva temeljne pojmove vezane uz administraciju i poslovno upravljanje udrugama.

Cilj je osposobiti polaznike za samostalno vođenje udruge i planiranje njihovog razvoja te upoznavanje sa Zakonom o udrugama i Zakonom o volontiranju. Edukacija je za polaznike besplatna, svi polaznici dobit će elektronsku potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i stečenim znanjima. Sudjelovanje će biti vrednovano u postupku financiranja javnih potreba Grada Hvara.

 

Edukacijom će polaznici:

  • Naučiti osnovne pojmove vezane uz poslovanje udrugama
  • Upoznati se s potrebnim administrativnim evidencijama
  • Naučiti i primijeniti zakonske regulative koje se odnose na poslovanje udruga
  • Razumjeti organizacijsku strukturu udruge
  • Upoznati se s osnovnim pojmovima vezanim uz računovodstvo i  financijskim upravljanjem udrugama
  • Naučiti primjenjivati proces projektnog  planiranja
  • Upoznati se s pojmom menadžmenta ljudskih resursa kao i menadžmenta volontera

 

Obavijest i program edukacije možete preuzeti OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus