OBAVIJEST O DOSTAVI ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA KOJE SU FINANCIRALE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

Sukladno sklopljenim ugovorima sve udruge civilnog društva koje su tijekom 2019. godine primile donacije za svoje programe i aktivnosti

obvezne su dostaviti slijedeće izvještaje Gradu Hvaru:

-          do 31.01.2020.g. obrazac OPIS i obrazac FIN-IZVJ ( obrasci se nalaze na web stranici u dijelu JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE)

-          do 01.03.2020.g. obrazac PROR-POT  ( obrazac možete preuzeti ovdje)

Izvještaji se dostavljaju u tiskanom obliku, poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Hvara, ovjereni od strane osobe zadužene za zastupanje te pečatom.“Protected with SiteGuarding.com Antivirus