Nove odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

Zbog novonastalih okolnosti i posljedica pandemije na gospodarstvo grada Hvara, a time i na prihodovnu stranu gradskog proračuna, Grad Hvar donosi nove odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga.

Odluke možete preuzeti na poveznicama.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostale udruge iz područja zdravstvene skrbiProtected with SiteGuarding.com Antivirus