NOVA ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA HVARA

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji se odnosi na objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću (NN 25/13 i 85/15)  te zbog usklađivanja navedene Odluke sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti  (NN 85/15 i 121/16) objavljujemo tekst prijedloga Odluke. Dokument možete preuzeti OVDJE.

Sve prijedloge, mišljenja i primjedbe na ovu Odluku možete poslati na e-mail: margita.petric-hraste@hvar.hrProtected with SiteGuarding.com Antivirus