Nepostojanje potrebe o provođenju strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Sveta Nedjelja – Nacrt Odluke

Nacrt Odluke da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja naselja Sveta Nedjelja u Gradu Hvaru možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus