Nautički centar Hvar

Nautički centar Hvar d.o.o tvrtka je u vlasništvu Grada Hvara kojoj je glavna zadaća upravljanje gradskom lukom i s njom povezanim akvatorijem, u svrhu funkcionalnog iskorištavanja važnog gradskog resursa i organiziranog bavljenja nautičkim turizmom.
Tvrtka djeluje kao asistent Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije u čije ime obavlja poslove priveza i odveza brodica, naplate lučkih pristojbi i naknada, čišćenja plovnog puta, rasporeda brodica na sidrištu, opskrbe istih strujom i vodom te odvoza smeća.

Više na: www.nchvar.com

Protected with SiteGuarding.com Antivirus