Natječaji za radna mjesta – Grad Hvar

Pročelni/ca službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Pročelnik/ca službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Pročelnik/ca službe za proračun i financije

Referent /ica za komunalnu naknadu i druge naknade

Stručni suradnik/ica za proračun i financijeProtected with SiteGuarding.com Antivirus