Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,  broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 31. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, od 21. lipnja 2019. godine i Zaključka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 73/5, Z.UL. 1098, pod UL. E-1, K.O. Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/20), raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Hvar.

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus