Nadogradnja sustava prikupljanja i odvoza smeća – obavijest građanima

Praćenjem potreba građanki i građana Hvara te uvažavajući prijedloge predstavničkog tijela Grada Hvara u svezi s prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada, utvrđena je potreba nadogradnje sadašnjeg sustava.

Iz tog razloga, u što kraćem roku bit će poduzete sljedeće mjere:

  • postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (tzv. „zeleni otoci“ za odvojeno prikupljanje plastike, metala, stakla i papira) na javnim površinama koje za to imaju sve preduvjete, a naročito u dijelovima grada u kojima je onemogućen pristup komunalnog vozila do korisnika usluga,
  • postavljanje većeg broja manjih spremnika (koševa) za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na javnim površinama – šetnicama duž obale od uvale Pokonji Dol do Punte Kovač,
  • omogućava se građankama i građanima svakodnevna usluga odlaganja mješovitog komunalnog otpada na privremenom reciklažnom dvorištu u dodatnim vrećicama od 10 litara. Vrećice se mogu preuzeti u prostorijama Komunalno Hvar d.o.o. po cijeni od 4,52 kn/kom. U cijenu vrećice je uračunato odlaganje iste na privremenom reciklažnom dvorištu, kao i prikupljanje na kamionima prema ranije objavljenom rasporedu.

Apeliramo na građanke i građane da u spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada ne odlažu vrećice s mješovitim komunalnim otpadom. Također, molimo za pridržavanje svih ranije navedenih pravila kako bismo ispunili zajednički cilj – ČIST HVAR!

Obavijest možete preuzesti OVDJE

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus