Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2019. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

Sva dokumentacija nalazi se na poveznici:

Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinuProtected with SiteGuarding.com Antivirus