Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu – 1. izmjene.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 17. srpnja 2020. godine u 23:59 sati. Prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se putem e-mail adrese: margita.petric-hraste@hvar.hr

Sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0a. Obrazac savjetovanja s javnošću – 2020

0b. Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara – 2020

1) Grad Hvar – Izmjene i dopune proračuna 1_2020

2) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna

3) Izmjena Plana 1-2020

4) Izmjena Programa socijalne skrbi 1_2020

5) Izmjena Programa JP u kulturi 1_2020

6) Izmjena Programa JP u sportu 1_2020

7) Izmjena Programa za ostale udruge 1_2020

8a) Izmjene Programa izgradnje KI za 2_2020.

8b) Prilozi za Izmjenu Programa izgradnje za 1_2020

9) Izmjena Programa održavanja KI 1_2020.

10) Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje 1_2020

11) Izmjena Plana pometanja 1_2020Protected with SiteGuarding.com Antivirus