Na Hvaru živi čak 20 vrsta puževa i 44 biljna endema

Da je Hvar bogat florom i faunom, pokazalo je istraživanje mladih biologa uključenih u studente Udruge “BIUS” koji su na našem najsunčanijem otoku otkrili čak 110 morskih vrsta, od čega je 21 vrsta zaštićena. U hvarskom akvatoriju otkrili su i čak 22 vrste alga u samo jednome metru kvadratnom površine obalnog područja.

- Studenti Udruge “BIUS” već 13. godinu u duhu tradicije bioloških terena organizirali su istraživačko-edukacijski kamp na otoku Hvaru – govori Meri Barišić, jedna od organizatorica hvarskog istraživanja.

Raznolikost

Projekt je nastao uz punu podršku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Biološkog odsjeka iz Zagreba, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije. I ovaj istraživački kamp imao je cilj prikupljati podatke o biološkoj raznolikosti, a ove godine mjesto istraživanja bio je otok Hvar koji se pokazao kao mjesto velikoga biološkog potencijala.

Hvar uz nadaleko poznatu vrijednu kulturnu baštinu karakterizira i iznimno prirodno bogatstvo, što je veliki gospodarski potencijal, ali i opasnost od prekomjernog iskorištavanja.

- Studenti, mladi biolozi, obavljali su terenska istraživanja na različitim preliminarno odabranim lokacijama otoka te na različitim staništima i lokalitetima, kako kopnenim od šuma, šikara, travnjaka do obradivih površina, klisura, livada, lokvi i špilja, tako i na priobalnim i morskim lokalitetima – kaže Meri Barišić.

Jedna od 22 sekcija bila je Sekcija za mekušce koja je na otoku pronašla više od 100 vrsta, od kojih većina otpada na morske puževe i školjkaše. Među njima ima rijetkih i zaštićenih vrsta (periska, prstac, bačvaš…).

Osim morskih, popisivali su i kopnene vrste puževa kojih je zasad pronađeno 20-ak. Među njima je najznačajniji pronalazak endemične podvrste puža Delima bilabiata pharensis (hvarska zaklopnica).

Sekcija za pauke pronašla je približno 50 vrsta ali se daljnjom determinacijom treba utvrditi točan broj. Neke od vrsta koje možemo prepoznati bez povećala su: Segestria florentina, Philaeus chrysops i pauk križar (Araneus diadematus) koji je jedna od najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj.

Bogata flora

Sekcija za ptice uspjela je zabilježiti u preletu jednu od najrjeđe viđenih hrvatskih ptica i jednu od najrjeđih europskih ptica – zlatovranu (Coracias garrulus), pticu koja je izumrla na našim prostorima ali se još uvijek može zateći u Hrvatskoj za vrijeme seobe prema Vojvodini i Mađarskoj. U Hrvatskoj je zakonom zaštićena vrsta.

Što se tiče flore otoka, Hvar je vrlo bogat. Zabilježeno je oko 1200 svojti, od čega su čak 44 endemične.

Organizatorice i voditeljice projekta Meri Barišić, Ivona Burić, Mateja Gazić i Ivana Sučić ističu da je uz istraživački rad na terenu vrlo bitna i edukacijska komponenta koja se u ovom prvom dijelu projekta uspješno provela kroz radionice i predavanja u svim osnovnim i srednjim hvarskim školama u Starome Gradu, Jelsi i Hvaru cijelih tjedan dana.

Za djecu su bile organizirane radionice i edukacijski programi kako bi i najmlađi mogli učiti o prirodnoj baštini koju treba sačuvati.

700 članova

Od osnutka, 1999. godine, kroz Udrugu studenata biologije ‘BIUS’ prošlo je ukupno više od 700 članova, dok trenutačno broji oko 200 aktivnih mladih biologa.

Istraživači

Projekt pod nazivom “Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011.” okupio je 120 mladih biologa, budućih znanstvenika, njihovih stručnih mentora te članova drugih udruga s kojima BIUS surađuje.

OJDANA KOHAREVIĆ

Izvor:Slobodna DalmacijaProtected with SiteGuarding.com Antivirus