Konsolidirani izvještaj Grada Hvara za 2018. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2018. godinu sastoji se od:

Konsolidiranog financijskog izvještaja Grada Hvara za 2018. godinu

BilješkiProtected with SiteGuarding.com Antivirus