Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu

„Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu“ sastoji se od dva dokumenta:

-          Konsolidirano  financijsko izvješće Grada Hvara za 2015.godinu

-          BilješkeProtected with SiteGuarding.com Antivirus